010 - 519 07 86 info@prinsesmaximaschool.nl

Ziekmelden?

Je kunt absenties doorgeven via de app Social Schools. De leerkracht krijgt dan een melding en weet waarom jouw kind afwezig is.

 1. Vermeld het in Social Schools

  Open de Social Schools App of de website van Social Schools.

 2. Neem contact op met de leerkracht

  Stel de leerkracht op de hoogte dat jouw kind (vandaag) ziek is.

 3. Houdt de leerkracht op de hoogte indien langere ziekte

  Indien jouw kind langer ziek blijft, dien je de leerkracht hierover te berichten en op de hoogte te houden.

Verlof

De Nederlandse overheid heeft in de wet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In de Leerplichtwet staat dan ook omdat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven.

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat je jouw kind buiten de schoolvakanties een dag of paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenaamde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld.

Lees in onderstaande documenten voor welke omstandigheden extra verlof kan worden aangevraagd.

Aanvraag extra verlof

Denk je, na het informeren van de bovenstaande document, in aanmerking te komen voor extra verlof?

 1. Vul hiernaast het webformulier in

  Mocht dit niet lukken, kun je op school om een verlofformulier vragen. Indien je gebruik wil maken van extra verlof voor jouw kind.

 2. Dien het uiterlijk acht weken van te voren in

  Dien de aanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school, zeker acht weken van tevoren.

 3. Binnen zes weken wordt een beslissing genomen

  – Door de directeur van school (bij aanvragen t/m 10 dagen).
  – Door de afdeling Leerplicht (bij aanvragen voor meer dan 10 dagen).

 4. Het besluit wordt schriftelijk meegedeeld

  Wanneer er naar het oordeel van de directeur van de school of van de afdeling Leerlingzaken geen sprake is van extra verlof en je houdt je kind toch thuis, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en kan er een proces-verbaal worden opgesteld.

Benieuwd naar onze protocollen en documenten?

Lees meer over onze schoolregels en handige informatie op de documenten- en protocollen pagina’s.

Geïnteresseerd in onze school?

Plan een rondleiding in en kom langs bij ons op school. We maken graag kennis!