010 - 519 07 86 info@prinsesmaximaschool.nl

Gedragscode vanuit Spectrum-SPCO

In deze gedragscode wordt stil gestaan bij de manier waarop alle betrokkenen binnen Spectrum-SPCO geacht worden zich te gedragen ten opzichte van elkaar in de uitoefening van hun functie.

Protocol Medicijngebruik

Deze regeling beschrijft de wijze waarop onze scholen handelen inzake medicijnverstrekking en medisch handelen.

Schorsing en Verwijdering

In de wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 40 en 63, staat vermeld op welke wijze de verwijdering van leerlingen dient te worden geregeld. Deze regeling beschrijft de wijze waarop Spectrum – indien noodzakelijk – overgaat tot het schorsen en verwijderen van leerlingen.

Geïnteresseerd in onze school?

Plan een rondleiding in en kom langs bij ons op school. We maken graag kennis!