010 - 519 07 86 info@prinsesmaximaschool.nl
Prinses Maxima - Ouder Communicatie App - Social Schools

Social Schools App

Wij werken op onze school met Social Schools. Dit is een veilige online app waarmee alle communicatie met jou als ouders plaatsvindt. Dit betreft de communicatie vanuit school in het algemeen en tevens vanuit de groep van jouw kind of tussen jou en de leerkracht persoonlijk. Ook kan via deze app absentie worden doorgeven en vind je een kalender met alle belangrijke data en activiteiten die voor jou als ouders goed zijn om te weten.

‘Open communicatie tussen school en ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van jouw kind’

Wij vinden een goed contact met de ouders heel belangrijk, laagdrempelig en open van karakter. Samen met jou als ouders willen we werken aan vertrouwen, wat in het belang is van een goede ontwikkeling van je kind. Wij staan open voor vragen of opmerkingen, want daar kunnen wij als team ook weer sterker van worden en het versterkt een positief schoolklimaat.

Hoe werkt Social Schools?

 1. De app kun je downloaden via de Playstore of de Appstore en vervolgens installeren.
 2. Je maakt een account aan.
 3. Met de, van school gekregen, koppelcode wordt jouw kind binnen de app aan de juiste groep gekoppeld.
 • Per account, van jou als ouder(s), zijn alle kinderen van het gezin die bij ons op school zitten te koppelen, elk kind met een eigen koppelcode. Zo heb je als ouder(s) in 1 app met 1 account alle kinderen bij elkaar.
 • Telefoon- en (e-mail-)adreswijzigingen van ouders in Social Schools worden overgenomen in ons leerling-administratiesysteem ParnasSys.

Informatie via Social Schools

Hier lichten wij een aantal onderdelen toe wat er via Social Schools wordt geregeld en ingediend en waar wij je als ouder via de app van op de hoogte stellen.

 • Absent melden

  Ouders kunnen via de app doorgeven wanneer en waarom hun kind absent zal zijn. De leerkracht krijgt dan een melding en weet waarom een kind afwezig is.

 • Agenda

  Naast de aankondiging van een evenement kan een leerkracht in de agenda vragen om hulp van ouders. Bijvoorbeeld voor helpende handen bij een activiteit of voor rijouders. In de app is precies te zien hoeveel helpende ouders er nog nodig zijn.

 • Foto’s en privégegevens

  Groepen kunnen foto’s delen van activiteiten, geheel volgens de huidige AVG regels. Ouders kunnen zelf in de app instellen welke toestemmingen ze geven voor het publiceren van foto’s van hun kind. Ouders kunnen ook instellen welke gegevens van henzelf zichtbaar zijn voor andere ouders.

 • Oudergesprekken

  De voortgangs- en rapportgesprekken en de adviesgesprekken in groep 8 worden via Social Schools gepland.

Geïnteresseerd in onze school?

Plan een rondleiding in en kom langs bij ons op school. We maken graag kennis!