010 - 519 07 86 info@prinsesmaximaschool.nl

De school waar je je thuis voelt!

Oprechte, persoonlijke aandacht voor elkaar en onze leerlingen vinden we belangrijk. Leerlingen die zich gezien en gehoord voelen, zitten beter in hun vel. Alles wat aandacht krijgt, groeit!

Vanuit onze christelijke traditie geven we normen en waarden door en bouwen we samen met de kinderen aan een toekomst vol hoop. We staan daarbij open voor kinderen met andere achtergronden dan de christelijke. We leggen graag de verbinding tussen verschillende culturen en religies: verbinden en ontmoeten, vinden we belangrijk. Zo geven we onze leerlingen alle ruimte om uit te groeien tot wereldburgers.

Onderwijs gericht op de eigen onderwijsbehoeften

We bereiden leerlingen voor op de toekomst en stimuleren ze om betrokken te zijn bij en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling binnen de eigen mogelijkheden. Zo willen we het ‘eigenaarschap’ voor het eigen leerproces versterken.

Maximaal leerplezier met respect voor elkaar

Wij geloven dat we door positief samen te werken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen, samen met ouders en leerlingen, goed onderwijs bieden.

Lesinhoud

Op de Prinses Máxima werken wij in de ochtend voornamelijk aan de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen. En in de middag is er ruimte voor onderzoekend en ontdekkend leren en creativiteit.

Lesinhoud

Het team

Wij zijn een positief ingesteld team, sterk op elkaar betrokken, komen elke dag met plezier naar school en werken samen waar dat kan voor jouw kind. Dit uit zich in een fijne sfeer en een positief schoolklimaat.

Het team

Benieuwd naar onze protocollen en documenten?

Lees meer over onze schoolregels en handige informatie op de documenten- en protocollen pagina’s.

Geïnteresseerd in onze school?

Plan een rondleiding in en kom langs bij ons op school. We maken graag kennis!