010 - 519 07 86 info@prinsesmaximaschool.nl

MÁXIMA-al leerplezier

Leren is leuk! Je kunt eerst iets niet en dan wel, je groeit erdoor! We vinden het allemaal fijn om ergens beter in te worden.

Ons verlangen is dat de leerlingen zich positief kunnen ontwikkelen als mooie mensen en ook ‘Zin in Leren’ behouden. Want dát willen we ieder kind graag laten ervaren: leren is leuk en jij kan het ook!

Onderwijsgericht op eigen onderwijsbehoefte

Wij willen ieder kind het beste uit zichzelf laten halen. Daarom spelen wij bij de instructie in op verschillen in de onderwijsbehoeften. Leerlingen die de opdracht al begrijpen gaan direct aan de slag en hebben vervolgwerk op een passend niveau.

De leerkracht geeft de rest van de groep een duidelijke uitleg. Daarna gaan de meeste leerlingen zelfstandig aan het werk. Terwijl de klas aan het werk is, krijgen sommige leerlingen extra hulp van de leerkracht.

Regelmatig bekijken we met elkaar of de onderwijsbehoefte van onze leerlingen verandert en stellen onze begeleiding indien nodig bij.

Tijdens het werken, is de leerkracht niet altijd beschikbaar en helpen de leerlingen elkaar. Samenwerken en hulp vragen stimuleren we. Aan het eind van de les blikken we met de kinderen terug op wat de kinderen hebben geleerd en wat een volgende keer beter kan.

Samen met onze leerlingen!

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, dit is wettelijk vastgesteld. Om iedere leerling te kunnen ondersteunen in zijn onderwijsbehoeften krijgen we als school ondersteuning van het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Samen zorgen wij dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is.

Meer over PPO Delflanden

Verrijking en Prinsessengroepen

Op CBS Prinses Máxima besteden we veel aandacht aan het bieden van extra uitdaging voor kinderen die dat nodig hebben.

De nieuwe taal-, spelling- en rekenmethoden zijn steeds meer adaptief, waardoor er meer uitdaging in zit en de materialen bij de kleuters zijn op verschillende niveaus inzetbaar. Maar ook in het ontdekkend leren en COBI zitten meer mogelijkheden om ieder kind uit te dagen om zijn/haar talenten te benutten en te ontwikkelen. Daarnaast is er veel extra verrijkend en verdiepend materiaal beschikbaar.

We vertellen in onderstaand document graag meer over onze methoden en Prinsessengroepen.

Lees meer

Prismaklas

Oog voor talenten in de Prismaklas. Op Spectrum-scholen hechten we heel veel waarde aan goed, toekomstgericht onderwijs. Maar voor sommige kinderen is het niveau nog te gemakkelijk. Zij beheersen de leerstof heel snel en hebben op basis van hun talenten een andere aanpak nodig. Voor deze hoog- en meerbegaafde leerlingen hebben we een speciaal leerprogramma ontwikkeld, de zogenaamde Prismaklas. Een klas waarin deze kinderen tot hun recht komen door uitdagend onderwijs, speciaal afgestemd op wat zij nodig hebben.

De Prismaklas komt één dagdeel per week (op dinsdag of woensdag) bij elkaar in CBS Boterdorp in Bergschenhoek en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 die op één van de Spectrum-scholen zitten. In de Prismaklas trekken hoog- en meerbegaafde leerlingen samen op, worden zij begrepen en krijgen zij de aandacht die ze nodig hebben om te groeien.

Ondersteuning voor het kind

In onze school zijn twee intern begeleiders, een gedragsspecialist, bouwcoördinatoren, een remedial teacher, een jeugdcoach, een ICT-coördinator en twee anti-pest coördinatoren werkzaam. Daarnaast halen we expertise van buiten de school naar binnen, waar dat nodig is. Wij bieden op onze school extra begeleiding aan leerlingen die hulp nodig hebben op het gebied van lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen of sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook kunnen kinderen buiten de klas extra ondersteuning krijgen van de Remedial Teacher.

Jeugdcoach Op School (JOS)

Op onze school is wekelijks (dinsdag van 8:00 tot 15:00 uur) een Jeugdcoach Op School (JOS) van Schoolformaat aanwezig.  Zij is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien en opvoeden. Binnenlopen of een afspraak maken, het is allebei mogelijk. Daarnaast heeft zij ook ruimte om bij je thuis te komen wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding en ontwikkeling van jouw zoon of dochter.

Kanjertraining

Waaruit onze kanjertraining is opgebouwd en welke doelen dit heeft voor het kind.

Wat is Kanjertraining?

Op de Prinses Máximaschool gebruiken we de Kanjertraining. Kanjertraining bevordert onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.

Waarom de Kanjertraining?

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker; dat vormt je. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Kanjerschool

Op onze school zijn alle leerkrachten gecertificeerd om Kanjertraining te geven en mogen wij ons Kanjerschool noemen omdat de leerkrachten alle scholing doorlopen hebben.

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Iedere groep wordt vertegenwoordigd door twee leerlingen. Zij komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar, onder leiding van de directeur, om over schoolzaken te praten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het plein, pestgedrag, spelmateriaal, invulling van lessen, veiligheid, toiletgebruik, etc. Wij vinden het belangrijk om de leerlingen mee te laten denken over onze school.

Geïnteresseerd in onze school?

Plan een rondleiding in en kom langs bij ons op school. We maken graag kennis!