010 - 519 07 86 info@prinsesmaximaschool.nl

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) van de school is een enthousiaste groep ouders die veel hulp biedt bij het organiseren van allerlei activiteiten die de school organiseert. Hierbij moet je denken aan de christelijke vieringen (Kerst en Pasen), maar ook ondersteuning bij schoolreis, sportdag enz.

Wie zijn de leden van de OR?

 • Isabelle van Baalen, voorzitter (Annefleur, gr. 7; Féline, gr. 4)
 • Sandra van Putten, penningmeester (Kaj, gr. 8)
 • Kirsten Klijnsma (Milou, gr. 7; Flynn, gr. 3)
 • Linda Pingen (Yfke, gr. 3; Sanne, gr. 1)
 • Janic Bryson (Janou, gr. 7)
 • Mirjam Koppert (Nathan, Jefta, gr. 7; Aron, gr. 5, Noa gr. 2)
 • Joleen van den Akker (Victoria, gr. 5 en Charlotte, gr. 3)
 • Carola Luiten (Lot, gr. 1)
 • Elise Dullaart (Wessel, gr. 7; Morris, gr. 4)
 • Luus Choufour (Chloé, gr 7)

Juf Marjan van der Wielen is contactpersoon vanuit het team.

De OR is te bereiken via ormaximaschool@gmail.com.

Op de foto:
Vooraan: Kirsten Klijnsma, Sandra van Putten, Carola Luiten
Links naast de bank: Janic Bryson
Rechts naast de bank: Linda Pingen
Achteraan: Mirjam Koppert, Luus Choufoer, Isabelle van Baalen
Niet op de foto: Elise Dullaart en Joleen van den Akker

Wat doet de OR?

Doel en taken

De ouderraad van de Prinses Máximaschool bestaat uit een groep enthousiaste ouders die bij willen dragen aan een onvergetelijke basisschooltijd voor jouw kinderen! De ouderraad doet dit met name door de leerkrachten bij te staan bij het organiseren van de feestelijke activiteiten en evenementen in een schooljaar. Hierbij kun je denken aan het Sinterklaasfeest, kerstfeest, Koningsspelen, paasfeest, Máximadag, de Avondvierdaagse en het afscheid van groep 8.

Daarnaast ondersteunt de OR, samen met de hulpouders, o.a. bij het koffie schenken op ouderavonden, ontvangen van nieuwe ouders op de open dag en het coördineren van de schoolfotograaf.  Aandacht voor lief & leed van de leerkrachten vanuit de ouders wordt eveneens door de ouderraad verzorgd.

De OR-leden komen jaarlijks ongeveer zes keer bij elkaar om de geplande activiteiten te bespreken. De OR-leden verdelen de activiteiten in subcommissies, elk lid ondersteunt bij ongeveer drie activiteiten per jaar. Deze activiteiten worden binnen de ouderraad afgestemd naar affiniteit en (tijds)mogelijkheden. Een subcommissie (bijv. Kerst) bestaat uit een aantal leerkrachten en een aantal leden van de ouderraad. Als subcommissie zijn zij verantwoordelijk voor de betreffende activiteit.

Ouderbijdrage

Ieder jaar worden de ouders gevraagd een vrijwillige financiële bijdrage á EUR35,- te leveren voor de kosten die deze verschillende schoolactiviteiten met zich meebrengen. De ouderraad probeert deze zo efficiënt mogelijk te beheren ten behoeve van de kinderen. De penningmeester van de ouderraad bewaakt de financiën.

Hulpouders

Veel werkzaamheden zijn praktisch van aard waarbij de hulp van alleen de ouderraad onvoldoende is. Zodoende is er een hulpouder-poule opgezet middels een WhatsApp-groep. Wanneer er een praktische hulpvraag vanuit school is, wordt deze in de WhatsApp-groep gedeeld. De hulpouders in deze groep kunnen wanneer zij beschikbaar zijn reageren. Hoe groter de poule van hulpouders is, hoe groter de kans dat het werk (snel) verzet kan worden. Geef jij je op voor de hulpouder-poule? Hiermee ondersteun je de ouderraad en de school en versterk je de positieve betrokkenheid van jou als ouder bij de school en het onderwijs van jouw kind.

Lijkt het je leuk om zelf ook deel uit te maken van de ouderraad? De ouderraad is nog op zoek naar nieuwe leden! Spreek een van ons aan of stuur een e-mail naar: ormaximaschool@gmail.com

Medezeggenschapsraad (MR)

Graag stellen wij ons aan je voor. Wij zijn een enthousiaste groep ouders en leerkrachten die ons in de medezeggenschapsraad inzetten voor de kwaliteit van onze school. In 2021 is er een wisseling geweest binnen de MR-geleding. Er heeft zowel een wisseling in de oudergeleding als een wisseling in de personeelsgeleding plaatsgevonden. Een van ons vertegenwoordigt CBS Prinses Máxima ook in de Gemeenschappelijke MR, waar het bovenschoolse beleid van Spectrum-SPCO wordt besproken. Wij vergaderen 6x per jaar; de verslagen van de MR-vergaderingen zullen met de ouders van onze school gedeeld worden via ons Maxima Magazine.

Als je de MR wil mailen, dan kan dat naar het volgende email-adres: 28ck.mr@spectrum-spco.nl

Wie behoort tot de MR

Oudergeleding

 • Marije Bosch
 • Isabelle van Baalen
 • Janka Sintemaartensdijk (tevens GMR)

Leerkrachtengeleding

 • Joelle Voogt
 • Mirjan Stougie
 • Linda Schuil
 • Adviserend lid: Huib Wilkes

Wat doet de MR?

De belangrijkste taken van de MR zijn het bevorderen van openheid, onderling overleg en gelijke behandeling in gelijke gevallen. De MR heeft adviesrecht en in sommige gevallen ook instemmingsrecht en wordt betrokken bij alle onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de onderwijskundige aanpak, het schoolrooster, de hoogte van de ouderbijdrage en het beleid voor buitenschoolse activiteiten, maar ook aan de selectie en benoeming van leerkrachten, de samenstelling van de groepen en de huisvesting van de school.

Benieuwd naar onze protocollen en documenten?

Lees meer over onze schoolregels en handige informatie op de documenten- en protocollen pagina’s.

Geïnteresseerd in onze school?

Plan een rondleiding in en kom langs bij ons op school. We maken graag kennis!