Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad

Doel van de leerlingenraad: Het behartigen van de belangen van de kinderen van CBS Prinses Maxima

Wie zitten erin? Twee kinderen per groep uit de groepen 5, 6, 7 en 8.
Hoe lang zit je erin? Een schooljaar.

Hoe kom je erin? Je moet het leuk vinden om erin te gaan en een duidelijke mening hebben over wat je goed en minder goed vindt gaan op school. Daarnaast moet je ook kunnen nadenken over eventuele oplossingen. Tevens moet je belangstellend zijn over hoe andere kinderen denken over dingen die op school gebeuren.
Je gaat over allerlei schoolzaken in gesprek met de directeur. Je moet dus goed voor je mening uit kunnen komen, maar ook goed kunnen luisteren. Als je in de leerlingenraad wil, dan kun je je opgeven bij de meester of juf. Je mag in de klas campagne voeren. Dat kun je doen met een poster, of een presentatie met PowerPoint, net wat je leuk vindt. De klas kiest dan een jongen en meisje uit.

Tijdens de eerste bijeenkomst worden de voorzitter en secretaris gekozen.  Deze komen uit groep 8.
De voorzitter leidt de vergadering.
De secretaris maakt een verslag van de bijeenkomsten. Deze zullen besproken worden in de groepen en op de website worden geplaatst.