Social Schools

Vanaf april 2021 gebruiken wij op school de oudercommunicatie-app Social Schools.   

Deze oudercommunicatie-app gebruiken wij voor algemene berichten van school en voor berichten van de leerkracht van de groep.

Absenties:
Ouders kunnen absenties doorgeven via de app. De leerkracht krijgt dan een melding en weet waarom een kind afwezig is.

Evenementen:
Naast de aankondiging van een evenement kan een leerkracht in de agenda vragen om hulp van ouders. Bijvoorbeeld voor helpende handen bij een activiteit of voor rijouders. In de app is precies te zien hoeveel helpende ouders er nog nodig zijn.

Foto's en privégegevens:
Groepen kunnen foto's delen van activiteiten, geheel volgens de huidige AVG regels. 
Ouders kunnen in de app instellen welke toestemmingen ze geven voor het publiceren van foto's van hun kind.
En ouders kunnen instellen welke gegevens van henzelf zichtbaar zijn voor andere ouders. 

Oudergesprekken:
De voortgangs- en rapportgesprekken in het najaar en het voorjaar worden via Social Schools gepland. 
Instellen:
Ouders downloaden en installeren de app via de Playstore of de Appstore en maken een account aan.
Met de van school gekregen koppelcode voor hun kind worden ze binnen de app aan de juiste groep gekoppeld. Per account van de ouder(s) zijn alle kinderen van het gezin die bij ons op school zitten te koppelen, elk kind met een eigen koppelcode. Zo hebben ouders in 1 app met 1 account alle kinderen bij elkaar. 
Telefoon- en (e-mail-)adreswijzigingen van ouders in Social Schools worden overgenomen in ons leerling-administratiesysteem ParnasSys.


U kunt de app van Social Schools downloaden in de Playstore (Android) of de Appstore (Apple): 

Klik                            Klik