Remedial teaching, preteaching en arrangementen

Remedial teaching, preteaching en arrangementen

Remedial teaching, preteaching en arrangementen worden gegeven door Marjan van der Wielen, lerarenondersteuner. 

Binnen de groepen wordt er globaal genomen lesgegeven in drie niveaus. Dit kan soms afwijken door extra aandacht aan bepaalde leerlingen binnen de groep. Een leerkracht kan veel binnen de groep, maar niet alles. Wanneer de onderwijsbehoefte te ingewikkeld wordt, schakelen we eerst hulp in binnen de school.

Extra ondersteuning kan in de vorm remedial teaching (bijles en extra uitleg), preteaching (de leerstof alvast bekijken voordat het in de klas aan de orde komt) en/of extra oefening door huiswerk mee naar huis te geven.
Voor deze vormen van extra onderwijs is Marjan van der Wielen  aangesteld om intern extra ondersteuning op te vangen.

Mocht een leerling een arrangement hebben, kunnen er naast juf Marjan ook externen hulp bieden binnen de school.

                                                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Extra uitdaging wordt geboden door de experts op het gebied van hoogbegaafdheid: Mariska Cobben en Leontine Pinkse. Zij begeleiden de
Amalia-groep, de Alexiagroep en de Arianegroep.

Binnen Spectrum is een Prismaklas voor leerlingen die ondanks de extra uitdaging niet tot hun recht komen en één dagdeel per week op een andere locatie (CBS Boterdorp) nog extra hulp krijgen. Deze leerlingen zitten tijdelijk in de Prismaklas gericht op bepaalde persoonlijke leerdoelen. Zij werken met een portfolio.