Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

Binnen de groepen wordt er globaal genomen lesgegeven in drie niveaus. Dit kan soms afwijken door extra aandacht aan bepaalde leerlingen binnen de groep. Een leerkracht kan veel binnen de groep, maar niet alles. Wanneer de onderwijsbehoefte te ingewikkeld wordt, schakelen we eerst hulp in binnen de school.

Extra ondersteuning kan in de vorm remedial teaching (bijles en extra uitleg), preteaching (de leerstof alvast bekijken voordat het in de klas aan de orde komt), extra uitdaging buiten de verrijking in de klas.
Voor deze vormen van extra onderwijs zijn Marjan van der Wielen (lerarenondersteuner) en Janneke van den Berg (onderwijsassistent) aangesteld om intern extra ondersteuning op te vangen.
Mocht een leerling een arrangement hebben, kunnen er ook externen hulp bieden binnen de school.
Extra uitdaging wordt geboden door de experts op het gebied van hoogbegaafdheid: Leontine Pinkse, Danielle Weijgertse en Mariska. Zij begeleiden de Máximeergroepen.
Binnen Spectrum is een Prismaklas voor leerlingen die ondanks de extra uitdaging niet tot hun recht komen en één dagdeel per week op een andere locatie (CBS Boterdorp) nog extra hulp krijgen.
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Pietengym, maar ook knutselen, chocoladeletters leren, en natuurlijk spelend varen...