Project

Project

Project 'Geschiedenis'

De afgelopen 3 weken zijn we in de hele school aan de slag gegaan met ons project 'Geschiedenis'. Voor groep 8 betekende dat het tijdvak van 1900 tot 1950.

De nadruk ligt op de rol die Nederland inneemt tijdens verschillende oorlogen. Zo zijn wij 'dader' in de oorlog van Nederland-Indië, slachtoffer in WOII, 'neutraal' in WOI en 'bemiddelaar' in Joegoslavië. Tijdens het project krijgen de kinderen door onze verschillende 'rollen' steeds een ander perspectief op oorlog.

Een kleine greep uit de opdrachten:

Propaganda:
In de Tweede Wereldoorlog is er veelvuldig gebruik gemaakt van propaganda. Wat is dat en hoe werkt dat?
De kinderen maken een informatieposter over propaganda.


Jaartallenlijn:
De kinderen krijgen een onderwerp, persoon of gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog toegewezen. Ze zoeken uit welke datum erbij hoort en beschrijven kort de gebeurtenis of persoon. Hierna presenteren ze dat aan elkaar en hangen de kaartjes op de juiste plaats aan de jaartallenlijn.Nederland in verschillende oorlogen:
De kinderen krijgen in groepen van 3 een oorlog toegewezen uit de 20e eeuw waarin Nederland een rol speelde.
De kinderen zoeken uit wat voor oorlog het is, wie er vechten, wat het probleem is en welke rol Nederland heeft in dit conflict.


Bevrijdingsdag:
De kinderen beschrijven wat we 'vieren' bij bevrijdingsdag of bij de 4-mei-herdenking.
Ze maken ook een 4-mei-gedicht.Muurkrant WOII:
De kinderen mogen in zelf gekozen groepen een onderwerp uit de WOII beschrijven. Ze kiezen uit de onderwerpen; geallieerden, verzet, radio Oranje, Technologische ontwikkelingen of onderduikers.Knutselen:
We bekijken en bespreken video's over operatie 'Market Garden' uit de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding hiervan maken we parachutisten die uit ons plafond naar beneden komen vallen.Veteraan in de klas:
We hebben gekeken naar de rol van Nederland in de oorlog in Joegoslavië. Hiervoor hebben we een veteraan uitgenodigd. De groepen 7 en 8 hebben ademloos geluisterd naar de belevenissen van deze veteraan in voormalig Joegoslavië. De tijd liet ons geen ruimte meer om dit onderwerp verder uit te diepen.Nederlands-Indië:
In onze geschiedenismethode wordt Nederlands-Indië behandeld. En dan uiteraard de periode van 1945-1949. Ook hier liet de tijd ons in de steek en hebben we 'alleen' maar de lessen uit het boek en schrift gemaakt. 


 
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Gekke wetenschap. Leren van natuur, techniek, duurzaamheid, reageren van stofjes, lucht of wind.