Gymrooster 2018-2019

Gymrooster 2018-2019

Gymlessen worden gegeven aan de Gouden Uillaan, naast de dependance. 

Gymtijden 2018-2019
Maandag
   8.30 -   9.30 u.  groep 8                        
   9.45 - 10.45u.  groep 5
11.00 - 12.00u.  groep 7                          

13.00 - 14.00 u. groep 6
14.00 - 15.00 u. groep 4/6


Woensdag
  8.30   -    9.30 u.  groep 3
09.45  - 10.45u.   
11.00 -  12.00 u.  groep 3/4


Wanneer de gymles om 8.30u./13.00u.  start, worden de leerlingen om 8.20u./12.55u. bij de gymzaal verwacht. Wanneer uw kind overblijft zal de overblijf de leerlingen naar de gymzaal brengen.
De leerlingen lopen met de leerkracht terug naar school. Mocht uw kind zelfstandig naar huis mogen, wilt u dit tijdig
via de e-mail aan de leerkracht doorgeven?