Eind-cito
Eind-Cito
Vandaag, 18 april 2017, is de Eind-Cito gestart voor alle scholen in Nederland die met deze toets meedoen. Vanaf vandaag gaan we drie volle ochtenden aan de slag met onderwerpen betreffende rekenen, begrijpend lezen, taal en wereldorientatie. Dat betekent wel dat we hard moeten nadenken!!!

Waterverbruik, wat leeft in het water, waterkringloop, ...