Fotoverhaal
Fotoverhaal ontwerpen.
In het kader van 'Avonturen in het donker', een lessenserie over alles wat met films te maken heeft, moesten de kinderen een fotoverhaal ontwerpen.
Hierbij moest een storyboard worden gemaakt (getekende versie van het uiteindelijke verhaal, en moest worden nagedacht over camerastandpunten. Daarna moesten de kinderen in groepen hun verhaal in maximaal 6 dia's weergeven.

 
Waterverbruik, wat leeft in het water, waterkringloop, ...