Samen rekenen
Voor de vakantie is groep 4a met een rekenopdracht bezig geweest waarbij ze in tweetallen elkaar de keersom 7x6 moesten uitleggen. Dit deden ze aan de hand van een blad. Dit blad ziet u op de onderstaande foto. Wanneer u klikt op de foto, zult u zien hoe het uitvoeren van de opdracht eruit zag.


 
Waterverbruik, wat leeft in het water, waterkringloop, ...