Hij komt ...
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Zo klinken de liedjes in de gangen van de school. Sinterklaas is in het land en dat is op vele plekken zichtbaar en hoorbaar.

Weet u dat er ook een echte Sinterklaashoek is op school met een boot waat de Pieten kunnen helpen met het sjouwen van de pakjes?

Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Pietengym, maar ook knutselen, chocoladeletters leren, en natuurlijk spelend varen...