Aanmelden en inschrijven
Aanmelden  en inschrijven
Wanneer u uw kind aanmeldt en inschrijft, betreft het een voorlopige inschrijving. Vanaf 4 jaar - of in geval van tussentijdse overstap vanaf de inschrijfdatum - heeft de school 6 tot 10 weken de tijd om de inschrijving definitief te maken. Een school heeft zorgplicht. Dit betekent dat wij bij inschrijving altijd bekijken of dit kind op een passende plek zit. Het is van belang om goed met elkaar in gesprek te gaan of uw kind op de goede plek het goede onderwijs en een bij het kind passende begeleiding kan krijgen. Dat kan op de Prinses Máximaschool zijn, maar dat kan ook op een andere school in de omgeving zijn. Wat zijn de onderwijsbehoefte van uw kind en wat zijn de mogelijkheden van onze school?

 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de directie van de school.

Aanvraag informatiepakket