Máxi-Meergoep
In de Máxi-Meergroep zit een aantal kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. Zij kunnen nog wat meer uitdaging gebruiken dan wat er in de eigen groep al geboden wordt.
Gemiddeld 1x per twee weken komen ze bij elkaar met juf Leontine om te bespreken hoe het gaat met de lesstof die ze zelfstandig verwerken. Er is, onder andere, aandacht voor samenwerken, plannen, presenteren en reflecteren.
We maken gebruik van het programma Plannex, maar zijn ook steeds op zoek naar nieuwe inspiratiebronnen. De kennis die wordt opgedaan wordt ook verwerkt en gedeeld. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van powerpoint of prezi voor een presentatie in de klas of picozone voor het maken van een eigen boekje.
Op de volgende pagina's vindt u af en toe een verslag van een thema waar de kinderen aan gewerkt hebben. 


 
Waterverbruik, wat leeft in het water, waterkringloop, ...