Anti-pestprotocol
Het anti-pestprotocol is bedoeld om kinderen, ouders en de schoolomgeving bewust te maken van de omgang met elkaar. Openheid en duidelijkheid spelen hierin een belangrijke rol.

Anti-pestprotocol