Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De website kan hyperlinks naar sites bevatten buiten het domein van www.prinsesmaximaschool.nl. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden. CBS Prinses Máxima is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

Website
Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid toch een bezwaar hebben dat een foto van uw kind(eren) op de website is verschenen, maakt u dat dan schriftelijk kenbaar aan de ICT'er, meester Andreas Cornelisse en uiteraard via het privacyformulier dat u aan het begin van elk schooljaar van ons ontvangt. 


Social schools
Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van foto's van uw kind(eren) in de oudercommunicatie-app Social Schools, dan kunt u dat zelf instellen in deze app via "administratie".