Schooltijden
Schooltijden voor alle groepen  (op beide locaties):

Maandag, dinsdag en donderdag    8.30 - 12.00 en 13.00 - 15.15 u.
Afbeeldingsresultaat voor schoolbel

Woensdag en vrijdag                              8.30 - 12.15 u.

De schooldeur gaat om 8.20 u. en om 12.55 u. open. Dan gaat de eerste bel.
Bij de tweede bel gaat de klasdeur dicht en beginnen de lessen. Zorgt u dat uw kind op tijd binnen is?

Leerlingen van groep 1/2 kunnen onder begeleiding van hun ouder(s) of verzorger naar de
klassen worden gebracht.
Leerlingen van groep 3 kunnen tot de herfstvakantie onder begeleiding worden gebracht. Stimuleer hen zoveel mogelijk om dit zelfstandig te gaan doen. Tussen de herfst en de kerstvakantie is een periode waarbij de leerlingen gaan oefenen om dit zelf te gaan doen. Na de kerstvakantie gaan de leerlingen van groep 3 zelfstandig naar hun klaslokaal.
Leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen, hangen hun jas op, bergen hun tas op en zetten hun eten en drinken in de klas of in de koeling.