Schoolgids en jaargids
De schoolgids is een document waarin beschreven staat welke methoden worden gebruikt en wat de school wil bereiken. De schoolgids is een leesbaar document, waarin de onderwerpen van het schoolplan aan de orde komen.
Schoolgids 2022-2023

De jaargids is een specifieke gids, waarin de schooltijden, de gymtijden,
de leerkrachten en de medewerkers binnen de verschillende geledingen
genoemd worden.
 
Jaargids 2022-2023

Het schoolplan beschrijft de ambities in een notendop; zaken waar de school voor staat.