Duurzaamheid
Lege batterijen
Lege batterijen? Lever ze in!

Bij de hoofdingang, in het halletje, staat een grote blauwe ton waar oude batterijen worden ingezameld. Heeft u zelf nog oude batterijen, kunt u deze ook bij ons kwijt.

Oude cartridges en mobiele telefoons
Wij zamelen oude cartridges en oude mobiele telefoons in. U kunt deze op school inleveren in de knalgroene dozen bij de hoofdingang.

Beter voor het milieu en het levert de school nog een klein bedrag op. Spaart u ook mee?


Oud papier
Op school zamelen we oud papier in. In elke groep staat een blauwe papierbak. Op dinsdag wordt het oud papier verzameld. Op woensdag zet de conciërge de papierbak aan de Stationssingel.

Plastic
Op veel plekken in Nederland wordt plastic ingezameld.
Op school krijgen wij veel plastic bij de post, soms bij het afval.
Er is voor gekozen om hierom in ieder geval in de directiekamer een plastic bak te plaatsen, zodat ook wij dit als school goed kunnen afvoeren.
In de klassen is de hoeveelheid plastic afval te gering.