Sociale vaardigheden en pestprotocol
Wij vinden de ontwikkeling van de sociale vaardigheden belangrijk voor elk kind. Wanneer een kind zich prettig en veilig voelt, volgt daarop het leren. Onder andere m.b.v. de methode "Goed Gedaan" wordt kinderen geleerd om te gaan met bepaalde situaties. Ook de vrije momenten zoals bijvoorbeeld het buiten spelen is een geschikt moment om hier geregeld oog voor te hebben.
Komend schooljaar gaan wij ons verdiepen in de Kanjertraning. Respect en vertrouwen staan centraal.

Naast de aandacht voor de goede omgang is er ook een pestprotocol aanwezig, waarin richtlijnen worden genoemd, hoe wij zouden kunnen handelen in een voor kinderen lastige situatie. Er is in de week van het pesten extra aandacht hiervoor in de groepen.


Pestprotocol

 Samen bouwen

 
 
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht