Amalia-, Alexia- en Ariane-groep
Verrijkingsgroepen

Behalve de zorg voor kinderen die extra uitleg en oefening nodig hebben, zien we steeds beter wat kinderen nodig hebben die juist minder behoefte aan instructie en oefening hebben om de basisstof beheersen. Het is belangrijk dat ook deze kinderen aanbod op maat krijgen zodat ze leren leren.


In de klas wordt voor alle leerlingen bekeken hoe het aanbod zoveel
mogelijk aangepast kan worden aan wat leerlingen aankunnen.
Leerlingen die de basisstof al beheersen maken minder of helemaal
niet en krijgen daarvoor in de plaats moeilijker of ander werk aangeboden.
Voor veel leerlingen is dit genoeg maatwerk.
 


Er is een aantal leerlingen dat, ook met het pluswerk in de klas, nog niet voldoende aan bepaalde vaardigheden toekomt. Ze komen één keer per week een uur bij elkaar. Dat kan zijn bij juf Mariska (Ariane- en Amaliagroep) of  bij juf Leontine (Alexiagroep). Er wordt gereflecteerd op de opdrachten van de afgelopen week en vooruitgekeken naar de nieuwe opdrachten, waarbij ook aandacht is voor het proces. Daarnaast doen we bijvoorbeeld denkspellen en filosofieopdrachten.
Deze kinderen krijgen dus niet 'meer' werk of aandacht dan andere kinderen, maar juist ánder werk dat een beroep doet op vaardigheden als plannen, organiseren, kritisch denken, reflecteren, filosoferen en creatief denken.

Ariane-groep : leerlingen uit groep 3 en 4
Alexia-groep : leerlingen uit groep 5 en 6
Amalia-groep : leerlingen uit groep 7 en 8

Sinds september 2016 is gestart met een bovenschoolse Prismaklas. Leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken dan wat de basisschool met de plusgroepen kan bieden worden in overleg met ouders en intern begeleider aangemeld voor de
Prismaklas. Meer informatie over de Prismaklas vindt u bij de groepen.