Amalia-, Alexia- en Ariane-groep
Behalve de zorg voor kinderen die wat meer instructie en oefening nodig hebben, zien we steeds beter wat kinderen nodig hebben die juist minder behoefte aan instructie en oefening hebben om de basisstof beheersen. Het is belangrijk dat ook deze kinderen aanbod op maat krijgen zodat ze leren om door te zetten, te oefenen om iets onder de knie te krijgen en leren om hun werk te organiseren, te plannen en samen te werken. Als kinderen alleen werk krijgen dat vrij gemakkelijk voor hen is, dan zullen ze zich deze vaardigheden niet eigen hoeven te maken. In de klas wordt daar voor alle kinderen naar gekeken en wordt het aanbod zoveel mogelijk aangepast aan wat de kinderen aankunnen. Kinderen die de basisstof al beheersen hoeven deze niet uitgebreid te oefenen, maar maken deze opgaven minder of helemaal niet en krijgen daarvoor in de plaats moeilijker of ander werk aangeboden. Voor veel kinderen is dit genoeg maatwerk. Er is een groepje kinderen dat, ook met het pluswerk in de klas, nog niet voldoende aan bepaalde vaardigheden toekomt. Ze komen één keer per week zo'n drie kwartier samen bij juf Leontine. Er wordt gereflecteerd op de opdrachten van de afgelopen week en vooruitgekeken naar de nieuwe opdrachten, waarbij ook aandacht is voor het proces. Daarnaast doen we bijvoorbeeld denkspellen en filosofie-opdrachten.
Deze kinderen krijgen dus niet 'meer' werk of aandacht dan andere kinderen, maar juist ànder werk dat een beroep doet op vaardigheden als plannen, organiseren, kritisch denken, reflecteren, filosoferen en creatief denken.

We zochten namen die bij elkaar èn bij de naam van de school passen en hebben bedacht om de jonge prinsessen te vernoemen. De kinderen van groep 3 en 4 kunnen naar de Ariane-groep, vernoemd naar de jongste dochter van Máxima. Groep 5 en 6 gaan naar de Alexia-groep en groep 7 en 8 heeft de Amalia-groep.
 
Sinds september 2016 is er een pilot gestart met een bovenschoolse Prismaklas. Leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken dan wat de basisschool met de plusgroepen kan bieden worden in overleg met ouders en intern begeleider aangemeld voor de Prismaklas. Meer informatie over de Prismaklas vindt u bij de groepen.

 
Groep 5 heeft hard gewerkt aan een project over duurzaamheid.