Engels
We have fun learning English from group 1 to 8!

Op onze school wordt in groep 1 t/m 8 Engels gegeven.
We vinden het belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking komen met een vreemde taal, omdat uit diverse onderzoeken is gebleken dat dit een heel positieve invloed heeft op de taalontwikkeling. Daarnaast leren kinderen op jonge leeftijd veel sneller een vreemde taal én is het ook gewoon heel erg leuk!
Het aanbod van Engels gaat natuurlijk heel spelenderwijs, maar we volgen wel een doorgaande leerlijn door het gebruik van een methode.


In de onderbouw wordt de methode iPockets sinds september 2010 gebruikt. Het is een methode die werkt met verschillende thema's via het digitale schoolbord. Er wordt spelenderwijs gebouwd aan de woordenschat en taalvaardigheid, spreken en luisteren staan centraal. Er worden liedjes gezongen, spelletjes gespeeld, boeken voorgelezen en gesprekjes gevoerd. Tijdens de Engelse les wordt er door de leerkrachten alleen maar Engels gesproken.

We merken dat het niveau Engels van de kinderen echt veel hoger is geworden. In de bovenbouw gebruiken we de opvolger van de methode iPockets: Our Discovery Island. Deze methode maakt ook veel gebruik van het digitale schoolbord. Daarnaast zijn er methode- en werkboeken, want in de bovenbouw zijn we naast spreken en luisteren ook bezig met lezen en schrijven. Bij Our Discovery Island is zelfs een computerspel gemaakt waarin je als leerling een eigen personage krijgt en, zelfs thuis, kunt inloggen en spelen tegen je klasgenoten. Allemaal in het Engels natuurlijk!

Via deze link komt u op de website van Our Discovery Island.