Engels
We have fun learning English from group 1 to 8!

Op onze school wordt in groep 1 t/m 8 Engels gegeven.
We vinden het belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking komen met een vreemde taal, omdat uit diverse onderzoeken is gebleken dat dit een heel positieve invloed heeft op de taalontwikkeling. Daarnaast leren kinderen op jonge leeftijd veel sneller een vreemde taal én is het ook gewoon heel erg leuk! Het aanbod van Engels gaat natuurlijk heel spelenderwijs, maar we volgen wel een doorgaande leerlijn door het gebruik van een methode.

Sinds dit jaar starten we met een nieuwe lesmethode. Groove.me is de eerste complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen.

In de lessen wordt de song, de artiest of de clip gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de song, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema van de les.

Waarom Engels leren met muziek?

  • Bijna alle kinderen houden van muziek. Ze zijn nieuwsgierig naar 'hun' idolen en willen het Engels kunnen begrijpen. Dit vergroot hun motivatie om Engels te willen leren enorm.
  • Muziek wekt emotie op bij kinderen en daardoor kunnen ze het geleerde makkelijker onthouden.
  • Door muziek stappen kinderen ongemerkt over de drempel om zelf Engels te durven zingen en praten.
  • Met muziek leer je Engels op zo veel mogelijk verschillende manieren: door te zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen.
  • Groove.me scoort een 8 (gebruikersonderzoek 2017) bij leerkrachten. Volgens leerkrachten zijn hun leerlingen gemotiveerder om Engels te leren en leren zij ook sneller en beter Engels dan voorheen.