Lezen
Lezen is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen lezen met plezier, ze gaan dan vaak meer lezen, worden nieuwsgierig en het leesniveau gaat omhoog. Lezen gaat niet bij ieder kind vanzelf.

Vanaf groep 1/2 wordt spelenderwijs aandacht besteed aan de woordenschat en letters. Uitstapjes, thema's en in aanraking komen met allerlei begrippen vergroot de wereld van jonge kinderen. De methode
Schatkist ondersteunt kennis in combinatie met de belevingswereld van het kind.

Vanaf groep 3 wordt structureel leesonderwijs geboden. Door middel van letters en klanken die herkenbaar zijn voor deze leeftijdsgroep.Met die klanken kunnen weer nieuwe woorden gevormd worden. De methode
Lijn 3  is een belangrijk onderdeel in het lesprogramma van groep 3.

Vanaf groep 4 wordt de technische leesvaardigheid uitgebreid met een voortgezet technisch leesmethode
Estafette Nieuw

Lezen komt bij elk vak en iedere vaardigheid weer terug. Daarom is lezen zo belangrijk om goed te kunnen.

De bibliotheek heeft een speciale nieuwsbrief
"Matilda" over leuke boeken. 
 
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Met Oud Hollandse spellen werd de verjaardag van de leerkrachten gevierd.