Schoolplan
Het schoolplan 2019-2023 bevat alle algemene informatie van de school, van prognoses tot plannen voor goed onderwijs, u kunt het er allemaal in vinden (of in een van de bijlagen van het schoolplan). Heeft u nog vragen naar aanleiding van het schoolplan, kunt u contact opnemen met de directeur van de school op hhwilkes@spectrum-spco.nlU kunt ook terecht bij de MR van de school.

Schoolplan 2019-2023