Ouderraad (OR)
De ouderraad (OR) van de school is een enthousiaste groep ouders die veel hulp biedt bij het organiseren van allerlei activiteiten die de school organiseert. Hierbij moet u denken aan de christelijke vieringen (Kerst en Pasen), maar ook ondersteuning bij schoolreis, sportdag enz.

De OR-leden zijn:
Isabelle van Baalen, voorzitter (Annefleur, gr. 7; Féline, gr. 4),
Sandra van Putten, penningmeester (Kaj, gr. 8),
Kirsten Klijnsma (Milou, gr. 7; Flynn, gr. 3),
Elise Dullaart (Wessel, gr. 7; Morris, gr. 4)
Jennifer Lubbers (Gabriëlle, gr. 8; Stijn gr. 4 en Jet, gr. 2),
Luus Choufour (Chloé, gr 7),
Linda Wilgenhof (Yfke, gr. 3) en
Joleen van den Akker (Charlotte, gr. 3; Victoria gr. 5).

Juf Marjan van der Wielen is contactpersoon vanuit het team.


U kunt de OR bereiken via ormaximaschool@gmail.com.


(van links naar rechts)
bovenaan: Marjolein, Kirsten en Sandra
midden: Isabelle, Luus en Maartje
onder: Ries en Miranda

 

Doel en taken 
De ouderraad van de Prinses Máximaschool bestaat uit een groep enthousiaste ouders die bij willen dragen aan een onvergetelijke basisschooltijd voor uw kinderen!  

De ouderraad doet dit met name door de leerkrachten bij te staan bij het organiseren van de feestelijke activiteiten en evenementen in een schooljaar. Hierbij kunt u denken aan het Sinterklaasfeest, kerstfeest, Koningsspelen, paasfeest, Máximadag, de Avondvierdaagse en het afscheid van groep 8. Daarnaast ondersteunt de OR, samen met de hulpouders, o.a. bij het koffie schenken op ouderavonden, ontvangen van nieuwe ouders op de open dag en het coördineren van de schoolfotograaf.  Aandacht voor lief & leed van de leerkrachten vanuit de ouders wordt eveneens door de ouderraad verzorgd.  

De OR-leden komen jaarlijks ongeveer zes keer bij elkaar om de geplande activiteiten te bespreken. De OR-leden verdelen de activiteiten in subcommissies, elk lid ondersteunt bij ongeveer drie activiteiten per jaar. Deze activiteiten worden binnen de ouderraad afgestemd naar affiniteit en (tijds)mogelijkheden. Een subcommissie (bijv. Kerst) bestaat uit een aantal leerkrachten en een aantal leden van de ouderraad. Als subcommissie zijn zij verantwoordelijk voor de betreffende activiteit.  

Ouderbijdrage 
Ieder jaar worden de ouders gevraagd een vrijwillige financiële bijdrage á EUR35,- te leveren voor de kosten die deze verschillende schoolactiviteiten met zich meebrengen. De ouderraad probeert deze zo efficiënt mogelijk te beheren ten behoeve van de kinderen. De penningmeester van de ouderraad bewaakt de financiën.  

Hulpouders
Veel werkzaamheden zijn praktisch van aard waarbij de hulp van alleen de ouderraad onvoldoende is. Zodoende is er een hulpouderpoule opgezet middels een WhatsAppgroep. Wanneer er een praktische hulpvraag vanuit school is, wordt deze in de WhatsAppgroep gedeeld. De hulpouders in deze groep kunnen wanneer zij beschikbaar zijn reageren. Hoe groter de poule van hulpouders is, hoe groter de kans dat het werk (snel) verzet kan worden.  

Geeft u zich op voor de hulpouderpoule? Hiermee ondersteunt u de ouderraad en de school en versterkt u de positieve betrokkenheid van u als ouder bij de school en het onderwijs van uw kind. 

Lijkt het u leuk om zelf ook deel uit te maken van de ouderraad? De ouderraad is nog op zoek naar nieuwe leden!  

Spreek een van ons aan of stuur een e-mail naar: ormaximaschool@gmail.com