Team
Het team in september 2019

De groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om uw kind. Schroomt u niet om contact op te nemen als u zit met vragen. Graag na schooltijd, dan hebben we alle tijd om met u in gesprek te gaan.

Groepsverdeling schooljaar 2019-2020

LET OP: De e-mailadressen zijn niet kopieerbaar, achter de naam staan twee spaties die u eerst moet verwijderen. 
Groep 1/2a    
     
Juf Nathalie Bezemer         
ma- en dinsdag

nbezemer  @spectrum-spco.nl

     
Juf Yvonne Gelderblom

wo- do- en vrijdag
ygelderblom  
@spectrum-spco.nl
 
Groep 1/2b    
     

Juf Esmeralda Baas
ma-, di-, wo- en vrijdag

ebaas  @spectrum-spco.nl
 

     
Juf Mourien van der Wal
donderdag

mvanderwal   @spectrum-spco.nl
 

  Groep 1/2c      
 
   
     
Juf Linda van der Hoek

ma- en dinsdag 
lvanderhoek  
@spectrum-spco.nl
 
     
Juf Jessica Kuiper 
wo-, do en vrijdag

jkuiper  
@spectrum-spco.nl
 
Groep 1d         
      
Juf Myrthe van Selst 
ma- en dinsdag

mnvanselst  @spectrum-spco.nl
 
      

Juf Eline Lonnee-Kroek 
wo-, do- en vrijdag

elonnee   @spectrum-spco.nl
Groep 3a
     
Juf Nika Troost
ma-, di- en woensdag

ntroost  @spectrum-spco.nl
 

     

Juf Linda Schuil
do- en vrijdag

lmschuil  @spectrum-spco.nl
 
Groep 3b
     
Juf Joëlle Voogt
hele week

joellevoogt  @spectrum-spco.nl
 
Groep 4
     
Juf Mirjan Stougie
hele week

jmstougie  @spectrum-spco.nl
 
Groep 4/5
     
Juf Marjolein Roelofs
ma-, di-, wo- en donderdag

mroelofs 
@spectrum-spco.nl
 

     
Juf Marjolein v/d Heuvel  
vrijdag 

mvandenheuvel  
@spectrum-spco.nl
 
Groep 6
    
Juf Wendy Laanen
hele week

wlaanen  @spectrum-spco.nl
 
Groep 5/7

    
Juf Mariska Cobben
ma- en dinsdag

mlcobben  @spectrum-spco.nl
 

     
Juf Annette van der Starre 
wo-, do- en vrijdag

avanderstarre  @spectrum-spco.nl
 
 
Groep 7
     
Juf Kristel Veenman
ma- en dinsdag 

kveenman  
@spectrum-spco.nl

     
Juf Debby Schepers
wo-, do- en vrijdag 
djjschepers  
@spectrum-spco.nl 
  
   

Meester Wesley Merk
ma- en dinsdag

wmerk  @spectrum-
spco.nl
Groep 8
     
Meester Bert Flinterman
ma-, di-, do- en vrijdag 

aaflinterman 
@spectrum-spco.nl
 

     
Juf Kristel Veenman
woensdag 

kveenman  
@spectrum-spco.nl
Ambulant ondersteuner
    
Juf Kristel Veenman
vrijdag 

kveenman  
@spectrum-spco.nl
 

     
Juf Marjolein v/d Heuvel  
donderdag 

mvandenheuvel  
@spectrum-spco.nl
 
Maatschappelijk werkster
Joke Dubois
jokedubois  @enver.nl
 
wisselende momenten
op onze school werkzaam
ICT'er
   
Meester Andreas Cornelisse
donderdag

acornelisse  @spectrum-spco.nl
 
 
 
Remedial teacher

Marjan van der Wielen is onze remedial teacher. Zij werkt op ma-, di- en donderdag. Zij begeleidt leerlingen met een arrangement en enkele leerlingen die extra RT krijgen.
mvanderwielen  @spectrum-spco.nl 

Intern begeleider

Na het eerste contact met de leerkracht, kan het zijn dat er meer zorg nodig is en u ook contact heeft met de intern begeleider. De intern begeleider (IB'er) is juf Leontine Pinkse. Zij houdt de vorderingen van alle leerlingen, het contact in de groep en de vragen van de leerkracht in de gaten. De intern begeleider is verantwoordelijk voor alle zorgtaken binnen de school. 
De intern begeleider is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag via het telefoonnummer van school 010-5190786 of via de e-mail. 

lpinkse  @spectrum-spco.nl 
zorg  @prinsesmaximaschool.nl   
    
                                                                                                                             
Excellentie
Juf Leontine en juf Mariska dragen zorg voor de excellente leerlingen. Zij begeleiden de verrijkingsgroepen: Amalia (7/8), Alexia (5/6) en Ariane (3/4). 
De Amalia- en de de Arianegroep worden begeleid door juf Mariska Cobben. De Alexiagroep wordt begeleid door juf Leontine.

Vertrouwenspersoon
Voor alle Spectrumscholen is mevr. W. Vink (
wvink6161@gmail.com) de vertrouwenspersoon. Zowel ouders, leerkrachten als leerlingen kunnen bij haar terecht.

Contactpersoon vertrouwenszaken
Juf Leontine Pinkse is de contactpersoon vertrouwenszaken binnen onze school. Ouders, leerkrachten en kinderen kunnen bij haar terecht, zij zal zaken kunnen doorspelen naar de vertrouwenspersoon van Spectrum mevr. W. Vink. Om een afspraak te maken, kunt u mailen naar:

lpinkse  @spectrum-spco.nl 

Managementteam
De directeur, de adjunct-directeur, de onderbouwcoördinator en de intern begeleider vormen samen het managementteam en zijn verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatorische zaken binnen de school.

Directeur
                           Adjunct-directeur              Onderbouwcoördinator        Intern begeleider
                                     

                                        
Huib Wilkes                     Kristel Veenman                    Esmeralda Baas                           Leontine Pinkse

Huib Wilkes, directeur         
hele week aanwezig

info  @prinsesmaximaschool.nl
hhwilkes  @spectrum-spco.nl


Juf Kristel Veenman is adjunct-directeur. Daarnaast is zij werkzaam als groepsleerkracht groep 7 en groep 8 en ambulant ondersteuner. 
kveenman  @spectrum-spco.nl 

Juf Esmeralda Baas is de contactpersoon van de groepen 1/2, de onderbouw, dit doet zij naast haar werkzaamheden als groepsleerkracht van groep 1/2b.
ebaas  @spectrum-spco.nl 

Juf Leontine Pinkse is de intern begeleider. Zij is op ma-, di en donderdag aanwezig. 
lpinkse  @spectrum-spco.nl 

Administratief medewerkster
Onze administratief medewerkster is Nicole Klom. Zij is aanwezig op maandagochtend ter ondersteuning van de directie. U kunt Nicole Klom bereiken via: nklom  @spectrum-spco.nl

Conciërge
Debbie Leurs is onze conciërge. Zij werkt op maandag- t/m donderdagochtend.
dleurs  @spectrum-spco.nl