Team
Het team

De groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om uw kind. Schroomt u niet om contact op te nemen als u zit met vragen. Graag na schooltijd, dan hebben we tijd om met u in gesprek te gaan.

Groepsverdeling schooljaar 2022-2023

 
Groep 1/2A
        
Juf Anne Loman       
hele week 

 
Groep 1/2B
        
Juf Nathalie Bezemer 
ma- en dinsdag
  
Juf Eline Lonnee-Kroek 
wo-, do- en vrijdag

   Groep 1/2C      
 
        
Juf Linda van der Hoek

ma- en dinsdag
  
Juf Jessica Kuiper 
wo-, do en vrijdag
 Groep 1/2D 
             
Juf Femke Wielinga
ma-, en vrijdag

 
Juf Laura de Bruin-Storre
di-, wo en donderdag 


Groep 3A
     
Juf Nika Troost
ma-, di- en woensdag
     
Juf Debby Schepers
 do- en vrijdag 
 
Groep 3B
juf Saskia Visser
ma-, di- en woensdag (om de week)

 

juf Esmeralda Baas
woe- (om de week), do- en vrijdagGroep 4A
     
Juf Joëlle Voogt
hele week
Groep 4B

Juf Martina Bukman
ma- en dinsdag

 
Juf Linda Schuil
woe-, do- en vrijdag 
Groep 5A
Meester Wesley Merk
hele week 
Groep 5/6B  
Juf Marjolein Roelofs
ma-, dinsdag
      
Juf Wendy Laanen
woe-, do- vrijdag
Groep 6     Juf Amanda de Vries
hele week Groep 7A

Juf Mariska Cobben
ma- en dinsdag

Juf Sandra van Milligen
woe-, do-, vrijdag
Groep 7B
Meester Simon Trommel
hele week
 
Groep 8      
Meester Bert Flinterman
ma-, di-, do- en vrijdag 
Juf Debby Schepers
woensdag 
Onderwijsassistenten
hoofdgebouw

Juf Ilse Bergen

 

Juf Annelies Nelissen
Onderwijsassistenten 
dependance

Juf Shannon Wiegel
 
Ander personeel
Marcia Haddad
m.haddad @schoolformaat.nl
JeugdCoach op School

 
ICT'er     
Meester Andreas Cornelisse
ma- en donderdag 

ict.cbsprinsesmaxima@ spectrum-spco.nl

 
Remedial teacher

Marjan van der Wielen is onze remedial teacher. Zij werkt op ma-, di- en donderdag. Zij begeleidt leerlingen met een arrangement en enkele leerlingen die extra RT krijgen.


Intern begeleider

Na het eerste contact met de leerkracht, kan het zijn dat er meer zorg nodig is en u ook contact heeft met de intern begeleider. De intern begeleider (IB'er) is juf Leontine Pinkse. Zij houdt de vorderingen van alle leerlingen, het contact in de groep en de vragen van de leerkracht in de gaten. De intern begeleider is verantwoordelijk voor alle zorgtaken binnen de school. 
De intern begeleider is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag via het telefoonnummer van school 010-5190786 of via de e-mail. 

lpinkse  @spectrum-spco.nl 
zorg  @prinsesmaximaschool.nl   
    

Juf Marjolein Roelofs is onze andere IB'er. Haar IB-dag is op donderdag. 

mroelofs@  spectrum-spco.nl 

Leerkracht bewegingsonderwijs

Annelies de Bruin is onze  gymleerkracht.  
jedebruin  @spectrum-spco.nl
                                                                                                                            
Excellentie
Juf Leontine en juf Mariska dragen zorg voor de excellente leerlingen. Zij begeleiden de verrijkingsgroepen: Amalia (7/8), Alexia (5/6) en Ariane (3/4). 
De Amalia- en de de Arianegroep worden begeleid door juf Mariska Cobben. De Alexiagroep wordt begeleid door juf Leontine.

Vertrouwenspersoon
Voor alle Spectrumscholen is mevr. W. Vink (
wvink6161@gmail.com) de vertrouwenspersoon. Zowel ouders, leerkrachten als leerlingen kunnen bij haar terecht.

Contactpersoon vertrouwenszaken
Juf Leontine Pinkse is  de contactpersoon vertrouwenszaken binnen onze school. Ouders, leerkrachten en kinderen kunnen bij haar terecht, zij zal zaken kunnen doorspelen naar de vertrouwenspersoon van Spectrum mevr. W. Vink. Om een afspraak te maken, kunt u mailen naar:

lpinkse  @spectrum-spco.nl 

Managementteam
De directeur, de adjunct-directeur, de onderbouwcoördinator en de intern begeleiders vormen samen het managementteam en zijn verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatorische zaken binnen de school.

 
        Directeur                             Adjunct-directeur           Onderbouwcoördinator                     Intern begeleiders
                              
Huib Wilkes                                  Kristel Veenman                    Esmeralda Baas               Leontine Pinkse       Marjolein Roelofs

Huib Wilkes, directeur         
hele week aanwezig

info  @prinsesmaximaschool.nl
hhwilkes  @spectrum-spco.nl


Kristel Veenman is adjunct-directeur. 
kveenman  @spectrum-spco.nl 

Esmeralda Baas is de contactpersoon van de groepen 1/2, de onderbouw, dit doet zij naast haar werkzaamheden als groepsleerkracht van groep 3b
ebaas  @spectrum-spco.nl 

Juf Leontine Pinkse is intern begeleider. Zij is op ma-, di en donderdag aanwezig. 
lpinkse  @spectrum-spco.nl 

Juf Marjolein Roelofs is onze andere intern begeleider, zij is er op donderdag. Op maan- en dinsdag begeleidt zij groep 5/6. 
mroelofs@  spectrum-spco.nl

Administratief medewerkster
Nicole Klom is de  administratief medewerkster. Zij is aanwezig op maandagochtend.
nklom  @spectrum-spco.nl

Conciërge
Debbie Leurs is onze conciërge. Zij werkt op maandag- t/m donderdag.

dleurs  @spectrum-spco.nl