Team
Het team in september 2018

Achteraan:
juf Stephanie, juf Linda S, meester Arjan, meester Maurice, juf Mirjan, 
Middelste rij:
juf Marjolein R, juf Wendy, juf Kristel, juf Marjan, Nicole(adm.), juf Debby (conciërge), Meester Bert, 
Voorste rij:  
juf Yvonne, juf Joëlle, juf Nathalie, juf Hanneke, juf Marjolein vd H
Vooraan
juf Daniëlle   
    
 


De groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om uw kind. Schroomt u niet om contact op te nemen als u zit met vragen. Graag na schooltijd, dan hebben we alle tijd om met u in gesprek te gaan.

Groepsverdeling schooljaar 2018-2019
  
LET OP: De e-mailadressen zijn niet kopieerbaar, achter de naam staan twee spaties die u eerst moeten verwijderen. 
Groep 1/2a     
Juf Nathalie Bezemer          
ma- en dinsdag

nbezemer  @spectrum-spco.nl
   
Juf Yvonne Gelderblom

wo- do- en vrijdag
ygelderblom  
@spectrum-spco.nl
 
Groep 1/2b    
Juf Esmeralda Baas
ma-, di-, wo- en vrijdag

ebaas  @spectrum-spco.nl
 
   
Juf Nathalie Bezemer          
donderdag
nbezemer  @spectrum-spco.nl

  Groep 1/2c      
 

Juf Linda van der Hoek

ma-, di-, do- en vrijdag
lvanderhoek  
@spectrum-spco.nl
 
    Juf Mourien van der Wal
woensdag

mvanderwal  
@spectrum-spco.nl
 
Juf Lisanne Kersten do en vr
lmkersten  @spectrum-spco.nl
(vanaf de meivakantie)
Groep 1d
(instroomgroep) 
    
Juf Stephanie Veerman
hele week
sjnveerman  @spectrum-spco.nl 

 
 
Groep 3    
Juf Joëlle Voogt
hele week

joellevoogt  @spectrum-spco.nl 
 
Groep 3/4     
Juf Daniëlle Weijgertse
ma-, di- en vrijdag

ghweijgertse  
@spectrum-spco.nl
 
    
Juf Marjolein vd Heuvel  
wo- en donderdag

mvandenheuvel  
@spectrum-spco.nl
 
Groep 5      
Juf Marjolein Roelofs
ma- di- en woensdag

mroelofs  
@spectrum-spco.nl 
    
Juf Annette van der Starre
do- en vrijdag

avanderstarre  
@spectrum-spco.nl
(*werd vervangen door juf Wendy Laanen van sept tot nov 2018)
 
Groep 4/6
Juf Mariska Cobben
ma-, di- en vrijdag
mlcobben @spectrum-spco.nl
 

Juf Linda Schuil
wo-, do- en vrijdag

lmschuil  @spectrum-spco.nl

(**wordt vervangen door juf Lisanne Kersten van januari tot de meivakantie)
 

**Juf Lisanne Kersten wo en do 
lmkersten  @spectrum-spco.nl 
(tot de meivakantie)
Groep 6    
Juf Mirjan Stougie
hele week

jmstougie  
@spectrum-spco.nl

 
Groep 7      
Meester Bert Flinterman
ma-, di-, do- en vrijdag
aaflinterman  @spectrum-spco.nl 


 
   
Juf Annette van der Starre

woensdag
avanderstarre  
@spectrum-spco.nl
(vervangen door juf Wendy Laanen* tot half november)

Groep 8
 
   
Meester Maurice
ma, di, wo en vrijdag

mjansen  
@spectrum-spco.nl
 Juf Prisca van Burken
donderdag
pvanburken 
 @spectrum-spco.nl
Ambulant ondersteuner     
Juf Kristel Veenman
ma-, di-, do- en vrijdag

kveenman  
@spectrum-spco.nl
 
Maatschappelijk werkster Joke Dubois
jokedubois  @enver.nl
maandagmiddag
  1x per 2 weken
Invaller     
*Juf Wendy Laanen
Tot half november:
wo groep 7,
do en vr groep 5
 
Invaller      
** Juf Lisanne Kersten
van januari tot de meivakantie in groep 4/6
wo en do

Vanaf de meivakantie tot de zomervakantie in groep 1/2c
do en vr

 
 
 
Remedial teacher


Marjan van der Wielen is onze remedial teacher. Zij werkt op ma-, di- en donderdag. Zij helpt leerlingen met een arrangement en enkele leerlingen die extra RT krijgen.
mvanderwielen  @spectrum-spco.nl 

Intern begeleider


Na het eerste contact met de leerkracht, kan het zijn dat er meer zorg nodig is en u ook contact heeft met de intern begeleider. De intern begeleider(IB-er) is juf Leontine Pinkse. Zij houdt de vorderingen van alle leerlingen, het contact in de groep en de vragen van de leerkracht in de gaten. De intern begeleider is verantwoordelijk voor alle zorgtaken binnen de school. 
De intern begeleider is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag via het telefoonnummer van school 010-5190786 of via de e-mail. 

lpinkse  @spectrum-spco.nl 
zorg  @prinsesmaximaschool.nl   
    
                                                                                                                             
Excellentie
Juf Leontine, juf Danielle en juf Mariska vormen samen de werkgroep excellentie. Zij dragen zorg voor de excellente leerlingen. Zij begeleiden de Máximeergroepen: Amalia(7/8), Alexia(5/6) en Ariane(3/4). 
Tot december zal de Amaliagroep wordenbegeleid door juf Kristel.

Vertrouwenspersoon
Voor alle Spectrumscholen is mevr. Blijleven de vertrouwenspersoon. Zowel ouders, leerkrachten als leerlingen kunnen bij haar terecht.

Contactpersoon vertrouwenszaken
Juf Leontine Pinkse is de vertrouwenspersoon binnen onze school. Ouders, leerkrachten en kinderen kunnen bij haar terecht. Om een afspraak te maken, kunt u mailen naar:

lpinkse  @spectrum-spco.nl 

Managementteam
De directeur, de bouwcoördinatoren en de intern begeleider vormen samen het managementteam en zijn verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatorische zaken binnen de school.

Directeur
                           Bouwcoördinatoren                                                                                                     Intern begeleider
                                                 Bovenbouw                      Middenbouw                  Onderbouw

            
Hanneke de Frel             Kristel Veenman           Daniëlle Weijgertse    Esmeralda Baas             Leontine Pinkse

Hanneke de Frel, directeur         
Aanwezig op ma-, di-, wo- en donderdag

info  @prinsesmaximaschool.nl
jhdefrel  @spectrum-spco.nl


Juf Kristel Veenman is bouwcoördinator voor de bovenbouw, dit doet zij naast haar werkzaamheden als ambulant ondersteuner, op vrijdag. 
kveenman  @spectrum-spco.nl 

Juf Daniëlle Weijgertse is de bouwcoördinator voor de middenbouw, dit doet zij naast haar werkzaamheden als groepsleerkracht van groep 3/4 op vrijdagochtend.
ghweijgertse  @spectrum-spco.nl 

Juf Esmeralda Baas is de contactpersoon van de groepen 1/2, de onderbouw, dit doet zij naast haar werkzaamheden als groepsleerkracht van groep 1/2b.
ebaas  @spectrum-spco.nl 

Administratief medewerkster
Onze administratief medewerkster is Nicole Klom. Zij is aanwezig op maandagochtend ter ondersteuning van de directie. U kunt Nicole Klom bereiken via: nklom  @spectrum-spco.nl

Conciërge
Debbie Leurs is onze conciërge. Zij werkt op maandag- t/m donderdagochtend.
dleurs  @spectrum-spco.nl
 
 
Groep 5 heeft hard gewerkt aan een project over duurzaamheid.