Visie en missie
 
Ons motto:
Ieder kind is uniek, je mag zijn wie je bent!
                                                               
We streven naar een MÁXIMA-al   leerplezier met respect voor elkaar.
 

Visie:  Waar wij in geloven

Wij geloven dat ieder kind uniek is. Een school moet een plek voor kinderen bieden om zichzelf te zijn en moet ze voorbereiden om met zelfvertrouwen de maatschappij in te gaan. Elk kind wil leren en de wereld ontdekken en de kunst is om ze een veilige, maar ook uitdagende leeromgeving te bieden. Zo komen de leerlingen in hun kracht en tot hun recht.  
 
Missie: Waar wij voor gaan

Naast onze opdracht om leerlingen kennis te laten opdoen en vaardigheden te leren willen we als school dichtbij zijn. We zijn betrokken en bieden veiligheid. Het welbevinden van kinderen staat op nummer één. We hechten veel waarde aan dit pedagogisch klimaat omdat we geloven dat dit een voorwaarde is om te kunnen leren. Onze missie is vanuit wederzijds respect en betrokkenheid kwalitatief goed onderwijs geven als basis voor hun toekomst.

Hoe wij dat doen

Wij bieden een brede basis met aandacht voor individuele kwaliteiten en mogelijkheden. We voeren kindgesprekken en doen observaties en hebben zo aandacht voor ieder kind. Het stelt ons in staat in ons onderwijs te differentiëren op kindniveau. Met ons excellentieprogramma spelen we in op de groep leerlingen binnen de Prinses Máximaschool die meer uitdaging willen. Ook hebben wij structureel aandacht voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben.
 
Door het modern ingerichte klassikale systeem in combinatie met het interactief gedifferentieerde instructiemodel creëren wij betrokkenheid en plezier in het leren. Het geeft leerlingen eigenaarschap over hun ontwikkeling en bereidt hen zo optimaal voor op de toekomst. Kinderen mogen leren met vallen en opstaan. Zowel bij de instructie als bij het zelfstandig werken laten wij de kinderen regelmatig samenwerken.
 
Dit doen we met een gemotiveerd team van leerkrachten die ieder hun eigen kennis meenemen over bijvoorbeeld sociaal-emotionele ontwikkeling of specifiek gericht op het proces van lezen en overige taalvaardigheden. 

 
Waar je ons aan herkent
Liefdevol
Wij zijn betrokken bij de kinderen, de ouders, de wijk en elkaar. We benutten elkaars krachten en dragen zorg voor elkaar.

Kleinschalig
Wij zijn een overzichtelijke school waardoor we persoonlijk contact hebben met leerlingen en ouders. Door onze goede profilering houden we elkaar goed op de hoogte. Dit uit zich in een goede sfeer en weinig conflicten.

Lef
Om kinderen tot maximaal resultaat te laten komen, verleggen we waar nodig onze grenzen en durven wij te experimenteren.

Christelijke identiteit
Via ons onderwijs brengen we de fundamentele waarden van het christendom op onze leerlingen over. De verhalen over vrede en rechtvaardigheid zijn nog steeds actueel en helpen de kinderen bij het begrijpen van de wereld om hen heen en hun eigen rol daarin.

Ambities Prinses Máximaschool 2019-2023

Wij willen in de komende jaren onze opdracht realiseren vanuit onze missie en visie, daarom hebben we vastgesteld aan welke thema's we gaan werken en hebben vervolgens ambities geformuleerd voor de komende vier jaar. Deze thema's en ambities zijn van invloed op ons onderwijs, de organisatie, medewerkers en de manier van leidinggeven. In het schoolplan en  in de schoolgids wordt beschreven en is uitgewerkt op welke wijze de ambities de verschillende organisatieonderdelen beïnvloeden.